Meer rendement uit technologie

Informatie Management

Informatie Management is een relatief jonge discipline waar verschillend naar gekeken wordt. In mijn dagelijkse praktijk als Informatie Management consultant neem ik als uitgangspunt dat een sterke business-ICT relatie de inzet van technologie meer succesvol maakt.

Met mijn ervaring als Product Manager en Business Analist weet ik hoe u uw informatie­management uitdagingen aan kunt pakken. Lerta staat voor behendig (of agile); de agile principes van het Agile Manifest gebruik ik als hulpmiddel om uw ICT voorzieningen effectief aan te sturen. Agile principes helpen u niet alleen bij software-ontwikkeling maar kunnen u in de hele informatievoorzieningsketen helpen om beter en sneller resultaten te bereiken. Informatiemanagement gaat over meer dan alleen informatie. Met het IM-vakgebied kunt u (opnieuw) regie krijgen op uw ICT-uitdagingen.

Met meer dan 15 jaar ervaring in de ICT (software-ontwikkeling), Business Intelligence en in het Informatie Management vakgebied heb ik een brede kijk op ICT en Informatievoorziening in complexe organisaties ontwikkeld. Ik kan u helpen bij uiteenlopende ICT regie-vraagstukken zoals leveranciers­management en aanbestedingen, inrichten van beheerorganisaties en samenwerking in de ICT-keten, geven van opleidingen, enz.

Kortom: met een brede achtergrond en ervaring help ik u graag een stap verder.

Diensten

Heeft u vaste leveranciers voor uw BI of ICT voorzieningen? Lerta-IM staat onafhankelijk ten opzichte van een door u gekozen BI/ICT-leverancier. Door brede marktkennis is Lerta-IM goed in staat om u te helpen uw leveranciers beter aan te sturen. Bent u benieuwd of u marktconform inkoopt? Wilt u weten of de oplossingen die u krijgt ook de beste oplossingen zijn? Bent u ontevreden over kwaliteit en snelheid van dienstverlening en wilt u meer grip? Heeft u behoefte aan een onafhankelijke partij die leveranciers scherp houdt?

Lerta-IM geeft u indien gewenst concrete handvatten om leveranciersmanagement in te richten waarbij focus ligt op: resultaten, flexibiliteit, omgaan met verantwoordelijkheden, goede samenwerking tussen partijen, openheid en transparantie, goede drivers voor prestatieverbetering.

Lerta-IM kan u ondersteunen bij complexe implementatie projecten. Lerta-IM staat voor een grote gebruikersbetrokkenheid en hoge gebruikerstevredenheid. Kort-cyclisch implementeren met korte feedback-lijnen tijdens de implementatie zijn essentieel. De feedback kan gebruikt worden om het implementatieplan te verbeteren. Ook veranderingen in omgevingsfactoren zijn hierdoor makkelijker te adopteren. Tot slot: een goed implementatietraject is voorspelbaar en leidt tot transparante resultaten.

Op tijdelijke basis kan Lerta-IM rollen in uw organisatie vervullen voor teamleiding of IT/IM-management. Door snel inzicht op te doen van uw organisatie en door goed samenwerken met de belangrijkste stakeholders is Lerta-IM in staat zich snel in te werken in uw organisatie. Lerta-IM kan u door een breed netwerk eventueel ondersteunen bij werving en selectie van openstaande vacatures.

Inrichten van applicatiebeheer en functioneel beheer is lastig. Met name samenwerking tussen applicatie-, functioneel- en technisch beheer verloopt niet altijd optimaal. Soms speelt vertrouwen tussen disciplines een rol maar vaak blijkt ook een beperkt inzicht van wederzijdse belangen de samenwerking te belemmeren. Lerta-IM begrijpt de belangen van deze beheer-disciplines en kan uw organisatie ondersteunen bij het inrichten van samenwerkingsmodellen tussen uw beheerafdelingen.

Agile ontwikkeling is in veel organisaties een trend. Agile kent verschillende verschijningsvormen, Lerta-IM werkt vooral met Scrum. Maar zoals vaak gezegd: Scrum is eenvoudig te begrijpen maar moeilijk toe te passen. Lerta-IM wil u graag de toegevoegde waarde van Agile toelichten aan de hand van concrete voorbeelden. Lerta-IM gelooft niet in het ‘implementeren van methodieken’ maar in het stap-voor-stap verbeteren van uw ontwikkel- en beheerprocessen.

Scrum en Agile zijn geen wondermiddelen om uw problemen op te lossen maar ze kunnen u wel verrassende resultaten opleveren.

DevOps helpt u om ontwikkeling en beheer optimaal te laten samenwerken en om een korte time-to-market te realiseren. Er zijn reeds verschillende DevOps initiatieven in Nederland en de ervaringen zijn positief. DevOps gaat o.a. over het betrekken van uw IT-operations bij de ontwikkeling van uw ICT-producten. Waar Agile vooral de eindgebruiker bij uw software-ontwikkeling betrekt gaat DevOps een stap verder door IT-operations te betrekken bij de ontwikkeling.

Lerta-IM kan u adviseren over het inrichten van DevOps of het optimaliseren van samenwerking tussen IT-operations en uw ontwikkel-afdelingen. Als geen ander weten wij waar uw winst te halen is in het optimaliseren van samenwerking in uw ICT-keten.