Privacy Verklaring

Lerta-Nienhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lerta-Nienhuis is een eenmanszaak en handelt onder de handelsnamen Lerta-BI en Lerta-IM voor het verrichten van dienstverlening op het gebied van Business Intelligence en Informatie Management.

Contactgegevens
Johan Nienhuis
https://www.lerta-nienhuis.nl 
johan.nienhuis@lerta-nienhuis.nl

Johan Nienhuis is eigenaar en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van gegevens die door Lerta-Nienhuis worden opgeslagen en verwerkt. Voor alle vragen, opmerkingen of verzoeken gerelateerd aan deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via de hierboven genoemde contact gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door actief informatie achter te laten op onze website, middels correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– het afhandelen van uw betaling
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– we analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
– we verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens hier tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

1. Naam-adres-woonplaats gegevens die gebruikt worden op facturen: 10 jaar. 
2. Contactgegevens, mail, telefoonnummers en overige gegevens die u vermeld op facturen en rekeningen: 10 jaar.
3. Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, mail of op andere wijze: 3 jaar na laatst uitgevoerde opdracht, offerteverzoek of informatievraag.

Reden: de meeste persoonsgegevens die wij verwerken staan in facturen die een relatie hebben met onze diensten. Facturen hebben een bewaarplicht van 7 jaar, wij houden 3 jaar ‘speling’ aan om onze digitale archieven op te schonen. Alle overige persoonsgegevens worden via onze website en mail voorzieningen door u aan ons verstrekt. Deze worden geschoond 3 jaar na laatste contactmoment. Een contactmoment kan een zakelijke opdracht, offerte aanvraag of een informatievraag betreffen. Op uw verzoek kunnen wij informatie verwijderen of aanpassen (zie paragraaf ‘gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ hieronder).

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen. Wel hebben wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Indien u meer informatie wilt over de verwerkersovereenkomsten dan kunt u contact met ons opnemen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens die bovenaan deze privacy verklaring vermeld staat.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels de contactgegevens die aan het begin van deze privacy verklaring vermeld staan.